Leanann an ÚAO ar aghaidh le bheith ag comhlíonadh a chuid feidhmeanna bunriachtanacha leanúnacha. Is iomaí gníomhaíocht leanúnach lárnach atá ann, agus tá sé ina chuid lárnach de ghnó – agus de rath – an ÚAO agus an chórais ardoideachais go leanfar ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí sin a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Áirítear leo siúd, mar shampla: