Ghlac an tÚdarás le Plean Straitéiseach 2018-2022 lenar leagadh amach ocht dtéama, as a n eascraíonn 18 dTosaíocht Straitéiseacha. Laistigh de gach Téama Straitéiseach, leagtar an dul chun cinn a rinneadh in 2018 amach thíos.

Download the 2018-22 Strategic Plan