Bunathrú Digiteach

Rud nua don ÚAO is ea ceist an bhunathraithe digitigh mar théama straitéiseach sonrach sa Straitéis agus tá tús curtha le hobair chun scrúdú a dhéanamh ar an mbealach a athróidh an teicneolaíocht tírdhreach an ardoideachais.

Ar aon dul lenár straitéis ‘digiteach i dtosach báire’ maidir le foilseacháin, chonacthas den chéad uair in 2018 gur foilsíodh tromlach fhoilseacháin an ÚAO ar an idirlíon amháin seachas i bhformáid chruachóipe. Éascaíonn sé sin leis an rochtaineacht agus sábhálann sé costais phriontála agus tá sé níos freagraí ó thaobh an chomhshaoil freisin.

Shroicheamar 7,000 leantóirí ar Twitter i gcomhair @hea_irl faoi dheireadh 2018.