Is ag deireadh 2018 a tharla ceann de na forbairtí ba shuntasaí in gcóras ardoideachais na hÉireann le fada an lá: bunú na chéad Ollscoile Teicneolaíochta in Éirinn, OTBhaile Átha Cliath.